Pre firmy ponúkame

  • Servis údržbu PC 
  • Obnovu PC
  • Poradenstvo /základné nastavenia /
  • Inštalácia a preinštalácia operačného systému  
  • Obnova dát

 
Kontaktujte nás